Product

Make Your Own Favourite Omelette

Omeltte with 03 eggs, toast. Your choice of 3 ingredients as: Emmental Cheese, Tomato, Torchon ham, Broccoli, Mushrooms

Trứng cuộn với 3 quả trứng, bánh mì gối. Lựa chọn 3 nguyên liệu: Phô mai Emmental, Cà Chua, Giăm bông, Bông cải xanh, Nấm

125.000 VND