SAINT - HONORÉ'S STORY

Saint-Honoré is an authentic artisanal French Bakery Chain, now present in Hanoi and Ho Chi Minh city of Vietnam. Saint-Honoré’s bakeries propose a wide selection of breads, pastries, viennoiseries, and other fresh baked goods from the French classics to more unique creations. 

 

Attached to traditions but always open to updating the new tendencies, Saint-Honoré has renewed the very concept of the bakery as retail bakeries, bakery-café for a quick bite, and Restaurant.

 

Our bakeries offer to customers as several purchasing methods as possible: pickup, dine-in, takeaway, delivery.

 


Saint-Honoré là chuỗi cửa hàng bánh thủ công và truyền thống theo phong cách Pháp, hiện đã có cửa hàng tại hai thành phố lớn Hà Nội và Hồ Chí Minh, Việt Nam. Các cửa hàng của Saint-Honoré cung cấp đa dạng các dòng bánh mì, bánh ngọt, bánh ngàn lớp và các dòng bánh tươi khác, từ các dòng bánh truyền thống Pháp cho đến những sản phẩm sáng tạo độc đáo hơn. 

 

 

Gắn liền với những phương thức truyền thống nhưng đồng thời cũng cởi mở trong việc tìm hiểu thêm các xu hướng mới, Saint-Honoré đã làm mới lại hình ảnh về cửa hàng bánh cổ điển bằng cách phát triển thêm các mô hình kinh doanh như cửa hàng bánh bán lẻ, cửa hàng cà phê bánh và nhà hàng.

 

Cửa hàng cũng đưa tới khách hàng các lựa chọn mua hàng khác nhau như: mua hàng tại cửa hàng, ăn tại cửa hàng, mua hàng mang đi, giao hàng tận nơi.