CATERING SERVICES INFORMATION

Following your time, your place, your customized budget, and for all the events organized, from an important company meeting to Cocktail parties, buffets, or opening/launching ceremony..., our catering services can absolutely be a trustworthy place for you. 

 

 

Let’s create a professional event by choosing Saint-Honoré’s catering services. Contact us via call ​(+84) 2466 724 400 or send us your requirement to get the custom-made quotation via email catering.sainthonore@gmail.com

 


 

Vào thời gian bạn mong muốn, tại địa điểm bạn lựa chọn, theo sát ngân sách bạn đưa ra và phù hợp với tất cả các sự kiện bạn cần, từ  những buổi gặp mặt tại công ty, tiệc cocktail, buffet hay các lễ khai trương, buổi ra mắt sản phẩm mới…, dịch vụ tiệc/ăn uống của chúng tôi chắc chắn sẽ là một lựa chọn phù hợp cho bạn. 

 

 

Hãy cùng nhau tạo nên những sự kiện chuyên nghiệp bằng cách lựa chọn dịch vụ của Saint-Honoré. Liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại ​(+84) 2466 724 400 hoặc gửi những yêu cầu của bạn qua email catering.sainthonore@gmail.com để nhận được báo giá được thiết kế phù hợp nhất.