Purchasing Guidelines

 
Step 1: Choose the product
Bước 1: Lựa chọn sản phâm
 
 
- When you enter the Saint – Honoré’s website, you will be asked to choose your province 
- Khi vào trong trang web của Saint – Honoré, khách hàng sẽ lựa chọn vị trí giao hàng phù hợp (theo tỉnh thành).
 
 
 
- After, you can take a look at our products list and choose your order in the “Product section” on the website
- Sau khi lựa chọn xong phần trên, khách hàng sẽ có thể thao tác lựa chọn sản phẩm tại trang sản phẩm của Saint – Honoré
 
 

 

Step 2: Add the product to the cart
Bước 2: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
 
 
After finalizing the products that you want to buy, please choose the “Order now” box to add in the cart
Sau khi chọn được sản phẩm muốn mua, khách hàng lựa chọn vào ô “Order now” để thêm sản phẩm vào giỏ hàng
 
 
 
You will see the green box confirming that the product is added in the right corner of the website 
Khách hàng sẽ nhận được thông báo sản phẩm đã được thêm thành công màu xanh tại phía dưới, bên phải của màn hình.  
 
 
 
 You can continue your purchase journey after.
Khách hàng có thể tiếp tục mua sắm sản phẩm sau bước này.
 

 

Step 3: Payment 
Bước 3: Thanh toán đơn hàng
 
 
After finalizing the order, please choose the small cart symbol in the tools menu (on the right header of the website) to enter the cart and process the payment. 
Hoàn tất mua sắm, khách hàng có thể lựa chọn vào hình giỏ hàng phía trên thanh công cụ (bên phải, phía trên) để vào giỏ hàng và chuyển sang bước thanh toán
 
 
 
On this page, you can confirm again the products and quantity. Please add the delivery address, timing, receiver’s information, and payment methods.
Tại đây, khách hàng kiểm tra lại thông tin sản phẩm đã đặt, điền thông tin giao hàng, thời gian nhận hàng và lựa chọn phương thức thanh toán để hoàn thiện.
 
In case the customers have the promotion code, please add the code to the Promotion Code box and click CONFIRM button to see the discount in the total price. 
Trường hợp khách hàng có mã khuyến mãi, vui lòng điền nội dung vào ô Promotion code và ấn CONFIRM (xác nhận) để nhận thông tin số tiền thực tế được chiết khấu.
 
The delivery fee will be added after you completed the delivery address. The delivery service is supplied by a 3rd party so the price may be not correct. In this case, our staff will contact you to inform you of the difference, thanks for your understanding.
Phí vận chuyển sẽ nhảy tự động sau khi khách hàng điền chính xác địa chỉ giao hàng. Liên kết phí vận chuyển được cung cấp bởi bên thứ 3 nên sẽ có xác suất chưa chính xác. Trường hợp này, nhân viên cửa hàng sẽ gọi trực tiếp khách hàng để thông báo chênh lệch, rất mong khách hàng thông cảm.
 
After completing all the information, you click on the “PAY NOW” button to finish the order journey. Please save the order code to get the support (if needed)
Sau khi hoàn thiện tất cả các trường thông tin, khách hàng ấn vào ô PAY NOW để hoàn tất quá trình đặt hàng. Mỗi đơn hàng sẽ có một mã đơn hàng, quý khách vui lòng lưu lại mã số này để thông tin lại nhân viên nếu cần hỗ trợ.