Payment Methods

1. Payment on delivery (COD) 
1. Thanh toán khi nhận hàng (COD)
 
Customers pay in cash to the delivery staff according to the order details in the invoice.
Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên giao hàng theo chi tiết đơn hàng trong hóa đơn. 
 

2. Bank transfer payment 

2. Thanh toán chuyển khoản (Bank transfer)
 
Customer transfers money to the account:
Quý khách chuyển khoản tới tài khoản:
 
Account holder/Chủ tài khoản:  Công ty TNHH Saint Honore Đầu tư và thương mại
Account number/Số tài khoản: 1402 4492 6960 12
At the bank/Tại ngân hàng: PGD Xuân Diệu - Chi nhánh Hà Nội - NH Techcombank
 
Please take a screenshot of the successful payment and send it to Saint - Honore's facebook page for confirmation: http://m.me/sainthonoregastronomy
Khi chuyển khoản thành công, quý khách vui lòng chụp lại màn hình và gửi lại hình ảnh qua fanpage của cửa hàng để xác nhận: http://m.me/sainthonoregastronomy
 

 

3. Payment via VinID 
3. Thanh toán qua VinID
 
If the customer has the VinID application, the customer can use this application to pay the order. 
Trường hợp khách hàng có ứng dụng VinID, khách hàng có thể sử dụng ứng dụng này để thanh toán chi phí đơn hàng. 
 
Please take a screenshot of the successful payment and send it to Saint - Honore's facebook page for confirmation: http://m.me/sainthonoregastronomy
Khi thanh toán thành công, quý khách vui lòng chụp lại màn hình và gửi lại hình ảnh qua fanpage của cửa hàng để xác nhận: http://m.me/sainthonoregastronomy