Payment Methods

1. Payment on delivery (COD) 
1. Thanh toán khi nhận hàng (COD)
 
Customers pay in cash to the delivery staff according to the order details in the invoice.
Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên giao hàng theo chi tiết đơn hàng trong hóa đơn. 
 

2. ATM/Mastercard/Visacard/QR Code

2. Thanh toán qua thẻ ngân hàng, thẻ quốc tế và QR Code
 
You can pay for your Order online payment (by credit card, bank card, or e-wallet(s) available on the Saint - Honore website. The methods are supported by VNPAY and the transaction will be protected by the supplier.
 
 
Khách hàng có thể thanh toán đơn hàng trực tuyến bằng thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc ví điện tử qua website của Saint - Honore. Phương thức này được cung cấp bởi VNPAY và nhà cung cấp sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của giao dịch cũng như thông tin thẻ của bạn.
 

 

3. Payment via VinID 
3. Thanh toán qua VinID
 
If the customer has the VinID application, the customer can use this application to pay the order. 
Trường hợp khách hàng có ứng dụng VinID, khách hàng có thể sử dụng ứng dụng này để thanh toán chi phí đơn hàng. 
 
Please take a screenshot of the successful payment and send it to Saint - Honore's facebook page for confirmation: http://m.me/sainthonoregastronomy
Khi thanh toán thành công, quý khách vui lòng chụp lại màn hình và gửi lại hình ảnh qua fanpage của cửa hàng để xác nhận: http://m.me/sainthonoregastronomy