Delivery Policy

The order will be delivered at the time required by customers. The timing may change in case of natural disasters or other special events. In case you provide the wrong shipping address, please pay the shipping costs incurred due to this mistake.

Đơn hàng sẽ được giao tới khách hàng theo thời gian khách hàng yêu cầu. Đơn hàng sẽ linh động thay đổi thời gian giao hàng trong các trường hợp thiên tai hoặc các sự kiện đặc biệt khác. Trong trường hợp quý khách hàng cung cấp sai địa chỉ giao hàng, quý khách vui lòng thanh toán chi phí vận chuyển phát sinh do nhầm lẫn này.

 

When the order is delivered, please check that the quantity, products, and packaging to make sure it correct with your order on the website. In case there is a mistake due to our store, please contact the store's hotline (on the invoice) for support.

Khi sản phẩm được giao đến, quý khách vui lòng kiểm tra số lượng, tên, loại sản phẩm... đúng với đơn đặt hàng của mình. Trường hợp có sai sót trong đơn hàng do lỗi từ phía cửa hàng, khách hàng liên lạc lại hotline của cửa hàng (trên hóa đơn mua hàng) để được hỗ trợ.

 

Please keep the purchase invoice. When there is any complaint, we will base on the purchase invoice to resolve the complaint of the customer.

Xin quý khách vui lòng giữ lại biên lai vận chuyển và hóa đơn mua hàng để đối chiếu kiểm tra. Khi có bất cứ khiếu nại nào xảy ra, chúng tôi sẽ căn cứ vào hoá đơn mua hàng để giải quyết khiếu nại cho quý khách hàng.