EXPORTATION INFORMATION

Saint-Honoré is a supplier and exporter of a high-quality bakery, pastry goods, based in Vietnam. We export our ready-to-finish and ready-to-sell frozen products across Asia and beyond. We deliver a big variety of products and we can create custom products according to your order. 
 
 
Contact us to find bakery business solutions for you and your customers via hotline ​(+84) 353988 855 or via email at wholesale.service@sainthonore.com.vn
 

 
Saint-Honoré là nhà cung cấp và nhà xuất khẩu các sản phẩm bánh mì, bánh ngọt với trụ sở tại Việt Nam. Chúng tôi xuất khẩu các sản phẩm nướng non và các sản phẩm nướng chín cấp đông trong phạm vi châu Á và toàn thế giới. Tại Saint-Honoré, bạn có thể tham khảo đa dạng các loại bánh và có thể đặt sản xuất riêng theo nhu cầu của bạn.
 
 
Liên lạc với chúng tôi để tìm ra phương án kinh doanh mặt hàng bánh phù hợp nhất cho bạn và khách hàng của bạn theo số điện thoại ​(+84) 353988 855 hoặc gửi những yêu cầu của bạn qua email wholesale.service@sainthonore.com.vn