Toast, Loaf & Bun (Bánh mì gối, bánh mì ổ & tròn)

CIABATTA (Bánh mì Ciabatta Ý)

CIABATTA (Bánh mì Ciabatta Ý)

25.000 VND

BURGER BUN (Bánh mì burger)

BURGER BUN (Bánh mì burger)

18.000 VND

HIGH FIBRE & GRAIN BREAD

HIGH FIBRE & GRAIN BREAD

75.000 VND

BRIOCHE TOAST

BRIOCHE TOAST

68.000 VND

BRIOCHE TRESSEE

BRIOCHE TRESSEE

82.000 VND

ENGLISH MUFFIN PACK 4P

ENGLISH MUFFIN PACK 4P

45.000 VND

HEALTHY MULTIGRAIN TOAST

HEALTHY MULTIGRAIN TOAST

68.000 VND

PAIN DE CAMPAGNE 360GR

PAIN DE CAMPAGNE 360GR

58.000 VND

RYE TOAST

RYE TOAST

88.000 VND

Classic white toast

Classic white toast

69.000 VND

CHIA SEEDS TOAST 6PCS

CHIA SEEDS TOAST 6PCS

52.000 VND