Product

YUZU LEMON & COCONUT YOUNG RICE MOONCAKE 50GR

Product code: 33433

Saint - Honoré is offering the new creative pairing between young rice coconut and lemon yuzu - a refreshing filling inside traditional baked skin. | Saint - Honoré mang đến sáng tạo mới bằng việc kết hợp cốm dừa và chanh yuzu để tạo nên nhân bánh với vị ngon tươi mát dưới lớp vỏ bánh nướng truyền thống

55.000 VND