Product

PANINI WITH HAM AND CHEESE

Product code: 17942

Torchon ham, parmesan, emmental cheeses bechamel & aioli sauce in panini, mix Dalat salad Bánh kẹp với dăm bông, hai loại pho mát, sốt bechamel & aioli kẹp trong bánh panini nướng giòn, sa lát Đà Lạt

165.000 VND