Product

MUSHROOM SOUP

Product code: 30843

Creamy mushrom soup with button mushroom, shiitake, king mushroom, cashew nut, parmesan cheese, chicken stock, and fresh cream // Súp kem nấm với nấm mỡ, nấm hương, nấm đùi gà, hạt điều, pho mát parmesan, nước dùng gà và kem tươi. *Pictures shown are for illustration purpose

95.000 VND