Product

MULTIGRAIN RYE BREAD

Product code: 17891

Bánh mỳ với bột mỳ đen và 13 loại hạt (hạt chia, hạt bí, hạt hướng dương, hạt vừng...)

128.000 VND