Product

MOULE FRITES

Product code: 33354

Sauteed Organic Irish mussels with white wine, garlic, parsley, french fries Vẹm Ailen hữu cơ xào rượu vang trắng, tỏi, mùi tây với khoai tây chiên

225.000 VND