Product

MK. FESTIVAL CAKE BOX 4PCS

Product code: 31147

Choose 4 cakes you like in our flavors.

Moon cakes in animal shapes need to be pre-ordered 2 days in advance.

4 bánh tùy chọn hương vị bạn cùng người thân yêu thích trong BST 6 hương vị của Saint Honore.

Bánh hình thú cần đặt trước 2 ngày.

399.000 VND