Product

LONGAN & LOTUS MOONCAKE 50GR

Product code: 33434

The filling is made with white lotus paste and a tinge of longan flavor. This asian oriented creation is worth a try for those seeking something new. | Nhân bánh được làm từ hạt sen và long nhãn. Vị bánh sáng tạo đầy chất Á này chắc chắn sẽ là một sản phẩm đáng thử cho các khách hàng tìm kiếm một vị bánh mới lạ năm nay.

55.000 VND