Product

HAM, CHEESE & TOMATO OMELETTE

Product code: 2300214

Cheese omelette with ham, emmental cheese, fresh cream, butter & grilled tomato Trứng cuộn với jăm bông, pho mát emmental, kem tươi, bơ, cà chua bỏ lò

125.000 VND