Product

CROQUE MONSIEUR

Product code: 231201

Torchon ham, parmesan cheese, mornay truffle sauce, tomato, arugula & country bread, mix Dalat salad Bánh kẹp với dăm bông trắng, pho mát parmesan, sốt mornay trộn với dầu truffle, arugula, bánh mì đồng quê, sa lát Đà Lạt

155.000 VND