Product

CREAMY TRUFFLE & MUSHROOM PASTA

Product code: 33476

Linguine pasta with creamy truffle mushroom sauce, green peas, mushrooms, fine herbs, and Parmesan cheese // Mì Ý dẹt với kem nấm truffle, đậu Hà Lan, nấm, rau thơm thanh nhẹ, và phô mai Parmesan. *Pictures shown are for illustration purpose

135.000 VND