Product

CHEESY SCRAMBLED EGGS CROISSANT

Product code: 32193

Croissant, scrambled eggs mixed with Cheddar cheese & herbs, served with grilled tomato & crispy bacon Bánh sừng bò nhồi trứng bác với pho mát Cheddar, rau thơm ăn kèm cà chua bỏ lò, thịt ba chỉ hun khói giòn

115.000 VND