How to apply?

  • By phone (from monday to saturday 9am-5pm)/Qua điện thoại ( từ thứ hai đến thứ bảy 9hrs - 5hrs): 

Ms. PHUONG: 04-39332373

  • By E-mail/Qua hòm thư điện tử:
Please, send your CV and other related documents to this e-mail adress/Thư xin việc và các giấy tờ, văn bằng chứng chỉ có liên quan xin gửi đến địa chỉ:

st.honorehn@gmail.com

Head Office Ha Noi

  • Address: 78/310 Nghi Tam, Tay Ho, Ha Noi
  • Phone: 02439332355

Head Office Ho Chi Minh

  • Address: 17 Tran Ngoc Dien, Thao Dien Q2, HCM City
  • Phone: 028 3620 1816